CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THANH TOÁN

Cam kết bảo mật
Hệ thống thanh toán thẻ được cung cấp bởi các đối tác cổng thanh toán (“Đối Tác Cổng
Thanh Toán”) đã được cấp phép hoạt động hợp pháp tại Việt Nam. Theo đó, các tiêu chuẩn bảo mật thanh toán thẻ tại Congthuongnamhai.com đảm bảo tuân thủ theo các tiêu chuẩn bảo mật ngành.

Quy định bảo mật

 • Chính sách giao dịch thanh toán bằng thẻ quốc tế và thẻ nội địa (internet banking) đảm
  bảo tuân thủ các tiêu chuẩn bảo mật của các Đối Tác Cổng Thanh Toán gồm:
  • Thông tin tài chính của Khách hàng sẽ được bảo vệ trong suốt quá trình giao dịch
  bằng giao thức SSL (Secure Sockets Layer).
  • Chứng nhận tiêu chuẩn bảo mật dữ liệu thông tin thanh toán (PCI DSS) do
  Trustwave cung cấp.
  • Mật khẩu sử dụng một lần (OTP) được gửi qua SMS để đảm bảo việc truy cập tài
  khoản được xác thực.
  • Tiêu chuẩn mã hóa MD5 128 bit.
  • Các nguyên tắc và quy định bảo mật thông tin trong ngành tài chính ngân hàng theo
  quy định của Ngân hàng nhà nước Việt Nam.
 • Chính sách bảo mật giao dịch trong thanh toán của Namhai áp dụng với Khách hàng:
  • Namhai cung cấp tiện ích lưu giữ token – chỉ lưu chuỗi đã được mã hóa bởi Đối Tác
  Cổng Thanh Toán cung cấp cho Namhai. Namhai không trực tiếp lưu trữ thông tin thẻ khách
  hàng. Việc bảo mật thông tin thẻ thanh toán Khách hàng được thực hiện bởi Đối Tác
  Cổng Thanh Toán đã được cấp phép.
  • Đối với thẻ quốc tế: thông tin thẻ thanh toán của Khách hàng mà có khả năng sử
  dụng để xác lập giao dịch không được lưu trên hệ thống của congthuongnamhai.vn. Đối Tác Cổng
  Thanh Toán sẽ lưu trữ và bảo mật.
  • Đối với thẻ nội địa (internet banking), Namhai chỉ lưu trữ mã đơn hàng, mã giao dịch và tên ngân hàng.

Namhai cam kết đảm bảo thực hiện nghiêm túc các biện pháp bảo mật cần thiết cho mọi hoạt động thanh toán thực hiện trên sàn giao dịch thương mại điện tử Namhai.

Tin mới nhất

Bộ sưu tập

Bản quyền @ 2021 Nam Hai Company
Gọi ngay cho chúng tôi!