CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

 1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

Công ty Công thương Nam Hải không bán, chia sẻ hay trao đổi thông tin cá nhân của khách hàng thu thập trên trang web cho một bên thứ ba nào khác.

Thông tin cá nhân thu thập được sẽ chỉ được sử dụng trong nội bộ công ty, dùng để liên lạc gửi hướng dẫn sử dụng và chăm sóc khách hàng.

2. Phạm vi sử dụng thông tin

Thông tin cá nhân thu thập được sẽ chỉ được Công ty Công ty Công thương Nam Hải sử dụng trong nội bộ công ty và cho một hoặc tất cả các mục đích sau đây:

– Hỗ trợ khách hàng

– Cung cấp thông tin liên quan đến dịch vụ

– Xử lý đơn đặt hàng, thông tin giao nhận

– Chúng tôi có thể sẽ gửi thông tin sản phẩm, dịch vụ mới, thông tin về các sự kiện sắp tới.

– Ngoài ra, chúng tôi sẽ sử dụng thông tin của bạn cung cấp để hỗ trợ quản lý tài khoản khách hàng; xác nhận và thực hiện các giao dịch mua bán giữa bạn và Công ty Công thương Nam Hải.

3. Thời gian lưu trữ thông tin

Đối với thông tin cá nhân, Công ty Công ty Công thương Nam Hải sẽ xóa đi dữ liệu này nếu khách hàng có yêu cầu.

4. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

Công ty Công ty Công thương Nam Hải cam kết không chia sẻ, bán hoặc cho thuê thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ người nào khác. Chúng tôi cam kết chỉ sử dụng các thông tin của bạn vào các trường hợp sau:

– Nâng cao chất lượng dịch vụ dành cho khách hàng

– Chăm sóc khách hàng

– Giải quyết các tranh chấp, khiếu nại

– Khi cơ quan pháp luật có yêu cầu.

Tin mới nhất

Bộ sưu tập

Bản quyền @ 2021 Nam Hai Company
Gọi ngay cho chúng tôi!